Νέες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου - Η/Υ

Εκτύπωση

Στο κεφάλαιο 3 των πολυμέσων της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου, αναφέρονται στο βιβλίο νέες τεχνολογίες αλληλεπίδρασης ανθρώπου - Η/Υ. Μερικές από αυτές είναι οι παρακάτω:

 

Τρισδιάστατη επιφάνεια εργασίας:

 

Αναγνώριση φωνής (μόνο Αγγλικά και μόνο σε Google Chrome)

 

Νέα χειριστήρια για παιχνιδομηχανές:

 

 

Εφαρμογές πολυμέσων:

Video από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

2011. Custom text here
By Joomla 1.7 Templates