Μονογραφίες επαγγελμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εκτύπωση

Στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες από  1400 επαγγελματικές μονογραφίες, ταξινομημένες αλφαβητικά, ανά  θεματική ενότητα ή επιστημονικό πεδίο.

Πρόκειται  για μία σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια  αυτή του Ο.Α.Ε.Δ.  στο τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Για κάθε μονογραφία επαγγέλματος, μπορείτε να δείτε:

  • Περιγραφή Επαγγέλματος
  • Συνθήκες Εργασίας
  • Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες
  • Σπουδές
  • Επαγγελματικά Δικαιώματα
  • Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας
  • Πηγές Πληροφόρησης

Με την παρατήρηση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο  Σπουδές θα πρέπει να ελέγχονται και να  διαστρώνονται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα  (πρόγραμμα Αθηνά, νέα δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης).

από: http://www.mysep.gr/?cat=40

2011. Custom text here
By Joomla 1.7 Templates