Αρμοδιότητες του Διευθυντή της σχολικής μονάδος

Κατηγορία: Γενικά

Επειδή  στις αρμοδιότητες του Δ/ντη της σχολικής μονάδος  σύμφωνα με τα άρθρα 27, 28, 29 της ΥΑ Φ3/2002, ανήκει μεταξύ άλλων:

 α) η καθοδήγηση και βοήθεια των εκπαιδευτικών στο έργο τους,  η ανάληψη  πρωτοβουλιών εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.

 β) η φροντίδα ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα, παιδαγωγικά.

γ) η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όπως η νομοθεσία ορίζει.

δ) η παροχή προς τους διδάσκοντες συγκεκριμένων οδηγιών για να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους.

ε) να απευθύνει συστάσεις προς τους διδάσκοντες όταν είναι απαραίτητο,  ενώ στις περιπτώσεις που  διδάσκοντες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντά τους, εφόσον οι δικές του προσπάθειες μένουν χωρίς αποτέλεσμα να ενημερώνει σχετικά το Σύλλογο Διδασκόντων, το διοικητικό Προϊστάμενο και τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο.

Και εφόσον παρ? όλα αυτά δεν υπάρξει αποτέλεσμα να αναφέρεται γραπτά στον Δ/ντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάμενο του  Γραφείου.

2011. Custom text here
By Joomla 1.7 Templates