Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Εκτύπωση

Ένας βασικός παράγοντας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της σχολικής τάξης και την επιτυχία της διδακτικής διδασκαλίας είναι η συμπεριφορά του καθηγητή.

Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εξασφάλιση της πειθαρχίας στην τάξη είναι:

α) Η δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

β) Οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, τοποθεσία σχολείου, ώρες λειτουργίας, αριθμός μαθητών κατά τμήμα κ.α.

γ) Η κοινή γραμμή του διδακτικού προσωπικού σε θέματα πειθαρχίας.

δ) Η εποικοδομητική συνεργασία καθηγητή ? Διευθυντή σχολείου.

ε) Η στάση του κάθε μαθητή και της τάξης σαν σύνολο.

στ) Η συμπεριφορά του καθηγητή και η αρμονική συνεργασία του με τους μαθητές, τους γονείς των μαθητών και τους συναδέλφους του.

Ο καθηγητής συμπεριφέρεται παιδαγωγικά:

1.   Όταν ακούει, κατανοεί και αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής τα προβλήματα των παιδιών.

2.   Όταν εξασφαλίζει την ησυχία στην τάξη, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή του μαθήματος.

3.   Όταν δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα των μαθητών επιστημονικά τεκμηριωμένες και πλήρεις.

4.    Όταν δεν προβαίνει σε επιβολή κυρώσεων στους μαθητές, πριν αναζητήσει τα αίτια της απρεπούς συμπεριφοράς.

5.   Όταν διδάσκει με βάση το ενδιαφέρον των μαθητών, αιτιολογώντας την αναγκαιότητα του μαθήματος.

6.   Όταν γνωρίζει στους μαθητές τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις τους.

7.   Όταν είναι «ανοικτός» σε διάλογο για επίλυση τυχόν προβλημάτων.

8.   Όταν επιδιώκει να έχει άριστες διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές και δεν επηρεάζεται από την αρνητική στάση ορισμένων.

9.   Όταν βλέπει τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.

10.        Όταν δέχεται κάθε αίτηση ή αντίθετη άποψη κάποιων μαθητών και προσπαθεί να τους πείσει για την ορθή με ευγενικό τρόπο και επιστημονική τεκμηρίωση.

11.        Όταν είναι ειλικρινής και δίκαιος έναντι των μαθητών.

12.        Όταν εφαρμόζει πιστά τις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Διδακτικής.

13.        Όταν ο ίδιος είναι πρότυπο σωστής συμπεριφοράς, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των μαθητών του.

14.        Όταν αποφεύγει να χρησιμοποιεί απρεπείς χαρακτηρισμούς και να ειρωνεύεται τους μαθητές.

15.        Όταν χρησιμοποιεί παιδαγωγικά μέτρα για να επιβληθεί στους μαθητές και τους προτρέπει να δημιουργούν διαπροσωπικές σχέσεις με άτομα που διακρίνονται για τη σωστή συμπεριφορά τους.

16.        Όταν είναι ψύχραιμος στην αντιμετώπιση κάθε αταξίας μαθητή.

17.        Όταν χρησιμοποιεί δημιουργικά το δυναμικό της τάξης.

18.        Όταν αποφεύγει ακραία μέτρα.

19.        Όταν αποφεύγει την αυτοπροβολή.

20.        Όταν δεν μπερδεύεται στο διδακτικό έργο των συναδέλφων του.

Ο καθηγητής πρέπει να έχει υπ? όψη του ότι η διδασκαλία είναι μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ προσώπων με σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και τη διαμόρφωση χαρακτήρα.

Γι? αυτό θα πρέπει να επιδιώκει τη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών σε κάθε προσπάθεια του, αλλά να προσέχει τους γονείς που «κηδεμονεύουν» για να ηγεμονεύουν.

2011. Custom text here
By Joomla 1.7 Templates