Έγγραφα για τη Λειτουργία του Σχολείου

Εκτύπωση

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ (151015-3.doc)

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2015 2016 (151015-4.doc)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Υ.Α.129887/Γ2/02-12-2011 (ΦΕΚ 2769/02-12-2011) (291015-1.doc)