Μονογραφίες επαγγελμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.

Εκτύπωση

Στο διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. (http://epagelmata.oaed.gr/list.php) μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες από  1400 επαγγελματικές μονογραφίες, ταξινομημένες αλφαβητικά, ανά  θεματική ενότητα ή επιστημονικό πεδίο.

Πρόκειται  για μία σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια  αυτή του Ο.Α.Ε.Δ.  στο τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού, συστήνεται ανεπιφύλακτα.

Για κάθε μονογραφία επαγγέλματος, μπορείτε να δείτε:

Με την παρατήρηση ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο  Σπουδές θα πρέπει να ελέγχονται και να  διαστρώνονται σύμφωνα με τα νέα δεδομένα  (πρόγραμμα Αθηνά, νέα δομή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατάρτισης).

από: http://www.mysep.gr/?cat=40