ΤΟ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ - ΓΕΝΕΣΙΣ ΕΛΥΤΗΣ

Εκτύπωση

Συλλογική εργασία -οπτικοποίηση του ποιήματος του Οδυσσέα Ελύτη απο τους μαθητές του τμήματος του Γ1.Υπεύθυνη καθηγήτρια ΤΣΑΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

 

Created with Padlet