Γαλλική Επανάσταση

Εκτύπωση

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (επιμέλεια, Τσάπρα Κωνσταντία ΠΕ02)