Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (wifi, tablets, κινητά). Πως να προστατέψουμε τα παιδιά μας.

Εκτύπωση

Τα παιδιά μας εκτίθενται καθημερινά σε ένα ηλεκτρονικό νέφος που δημιουργείται από την ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα,  οι ασύρματες συσκευές παρακολούθησης των βρεφών, άλλες παρόμοιες ασύρματες συσκευές καθώς και οι ασύρματες  συνδέσεις συσκευών (Η/Υ, tablets, iPads) μέσω  Wi-Fi ή μέσω δεδομένων κινητής τηλεφωνίας  3G ή  4G (ΔΚΤ). Η έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι για πολλές ώρες κάθε μέρα,  πολλαπλή (πολλές πηγές σε πολλούς χώρους) και μακρόχρονη (αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία. Κάποιες φορές από την εμβρυική ηλικία).

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ραδιοκυμάτων (ΗΜΑ ? RF), μέσω της οποίας μεταφέρονται πληροφορίες,  καλύπτει το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων 30kHz-300 GHz. Αυτή η ακτινοβολία ονομάζεται «μη ιονίζουσα ακτινοβολία» και διαφέρει από την ιονίζουσα ακτινοβολία (όπως οι  ακτίνες Χ) η οποία προκαλεί ιονισμό και αποδεδειγμένα είναι καρκινογόνα.

Αφού η HMA-RF δεν είναι ιονίζουσα και έχει χαμηλή ενέργεια γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνη; 

α) είναι η μόνη ακτινοβολία που  μεταφέρει πληροφορίες,  γι? αυτό η ενέργειά της δεν είναι σταθερή αλλά κυματοειδής. Έτσι, αν  και η μέση ενέργεια είναι σχετικά χαμηλή,  εντούτοις παρουσιάζονται παλμοί  με υψηλή ενέργεια  πολύ δραστικοί.

β) διεισδύει  βαθιά μέσα στο σώμα και στον εγκέφαλο και  μπορεί να επηρεάσει την ηλεκτροφυσιολογία του σώματος.

Ποιες είναι οι πιθανές  επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα;

συνέχεια