Πιστοποίηση Μαθητών σε Ικανότητες ΤΠΕ

Τι είναι η πιστοποίηση μαθητών σε ικανότητες ΤΠΕ

Πρόκειται για μια οργανωμένη εξεταστική διαδικασία μέσω υπολογιστή κατά την οποία διαπιστώνεται αν ο μαθητής έχει αποκτήσει ικανότητες αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή του ζωή. Το πλαίσιο απόκτησης  και χρήσης των ικανοτήτων ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ευρύ αφού αφορά στο σύνολο των ευκαιριών ή δυνατοτήτων που έχει ο μαθητής να έρθει σε επαφή και να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ, όχι μόνο εντός της τυπικής εκπαίδευσης αλλά και εκτός αυτής, στο ευρύτερο περιβάλλον.

Η πιστοποίηση σε ικανότητες ΤΠΕ απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στην τρέχουσα φάση του έργου η πιστοποίηση απευθύνεται σε μαθητές που τελειώνουν την Γ΄ Γυμνασίου.

Τη διαδικτυακή φήμη και τα μάτια σου!

Ολοένα και περισσότερες δραστηριότητες των χρηστών του Διαδικτύου κοινοποιούνται online, ?ε αποτέλεσ?α το υλικό που υπάρχει διαθέσι?ο στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, τα ιστολόγια κ.λπ. να ?πορεί να επηρεάσει αυτό που αποκαλού?ε διαδικτυακή φή?η ή αλλιώς «online reputation». Όσο ?εγαλύτερη αλληλεπίδραση έχει ένα άτο?ο σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, τόσο ?εγαλύτερο είναι και το ψηφιακό αποτύπω?ά του. Ιδίως οι έφηβοι που δη?οσιεύουν φωτογραφίες και σχόλια χωρίς δεύτερη σκέψη έρχονται αντι?έτωποι ?ε αρνητικά ψηφιακά αποτυπώ?ατα.

Πώς μπορούμε όμως να επηρεάσουμε και να δημιουργήσουμε ένα θετικό ψηφιακό αποτύπωμα; Δείτε στη θεματική παρουσίαση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στους οδηγούς που έχει δημιουργήσει ειδικά το Saferinternet.gr. Επίσης, συμβουλευτείτε τον οδηγό από τη Safeline με συμβουλές προστασίας από παράνομη δραστηριότητα στο Facebook

Διαβάστε περισσότερα: Τη διαδικτυακή φήμη και τα μάτια σου!

Περισσότερα Άρθρα...

  1. 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο.
2011. Custom text here
By Joomla 1.7 Templates