ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ

Εκτύπωση

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΒΑΪΛΟΒΓΚΡΑΝΤ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου για τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τις αδελφοποιήσεις σχολείων, το Γυμνάσιο Διδυμοτείχου κατά το σχολικό έτος 2015-2016 θα αδελφοποιηθεί με το Γυμνάσιο Ιβαϊλοβγκραντ Βουλγαρίας, για μια σειρά από πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν: ανταλλαγές επισκέψεων, ανταλλαγές βιβλίων, αλληλογραφία, θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις, παραδοσιακούς χορούς, ζωγραφική, επισκέψεις σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ, οργάνωση συνεδρίων.

Σκοπός της δράσης: Η ενεργοποίηση διδασκόντων και διδασκομένων σε ενδοσχολικό και εξωσχολικό επίπεδο, η διεύρυνση του ρόλου του σχολείου και το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία.

Επί μέρους στόχοι:

  1. Η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών, η δημιουργική έκφραση, η επικοινωνία, η καλλιέργεια της αλληλογνωριμίας και των στενών διαπροσωπικών σχέσεων, η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η περαιτέρω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για κοινωνικοπολιτικά θέματα όλων των συμμετεχόντων (γονέων, μαθητών, καθηγητών) καθώς και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης, η ανταλλαγή ιδεών, η προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού γενικότερα μέσα σε ένα ευρύτερο διαπολιτισμικό πλαίσιο, σε ένα σχολείο που θα είναι ανοιχτό προς την κοινωνία και θα αλληλεπιδρά με το κοινωνικό περιβάλλον.

  2. Να αποτελέσει το σχολείο χώρο αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του κινητοποιώντας τους μαθητές για δημιουργική δράση, αυτενέργεια, πρωτοβουλία, συλλογική δραστηριότητα, συμμετοχή στην ομάδα, ανάληψη ευθυνών.

  3. Να ενισχυθεί το ανθρώπινο πρόσωπο του σχολείου με δραστηριότητες ανθρωπιστικού περιεχομένου και με έννοιες της φιλαλληλίας, της αλληλεγγύης, της αλληλοκατανόησης, της αλληλεπίδρασης.

  4. Να προωθήσει την αποτελεσματική και γόνιμη συνεργασία διδασκόντων -γονέων-μαθητών μέσα στη σχολική κοινότητα και να τη διευρύνει και με άλλους εκπαιδευτικούς, κοινοτικούς και κοινωνικούς φορείς.

  5. Να αποκομίσουν οι μαθητές γνώση μέσα από μια άμεση βιωματική εμπειρία, προσωπική επαφή και συγκίνηση.

  6. Να ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα σε σχολεία ακριτικών περιοχών του ελλαδικού χώρου με σταθερή διάρκεια και συνέχεια μέσα στο χρόνο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

Μετά από τη θετική ανταπόκριση του συλλόγου των καθηγητών και το ενδιαφέρον των μαθητών για την υλοποίηση της ιδέας της αδελφοποίησης, κρίθηκε σκόπιμο η δραστηριότητα να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα περιλαμβάνει την επίσκεψη μιας αντιπροσωπείας του Γυμνασίου μας στην Βουλγαρία (Οκτώβριο του 2015), και η δεύτερη την επίσκεψη αντιπροσωπείας του Γυμνασίου Ιβαϊλοβγκραντ στο Διδυμότειχο (Νοέμβριο του 2015). Η μορφοποίηση του προγράμματος συνολικά θα διαμορφωθεί μέσα από μια ανιχνευτική πορεία ενδιαφέροντος όλων των συμμετεχόντων.

Θα ακολουθήσει περαιτέρω συζήτηση με τους μαθητές για προτάσεις, ιδέες και εθελοντική συμμετοχή στη δραστηριότητα, ενημέρωση και συζήτηση με τους γονείς των μαθητών και κάλεσμα των ίδιων καθώς και άλλων εθελοντών που θα ήθελαν να εμπλακούν και να συνεισφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο (ιδιώτες, τράπεζες, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας ? Θράκης, Δήμος Διδυμοτείχου).

Την προετοιμασία και τη συνολική ευθύνη της δραστηριότητας, αναλαμβάνουν τρεις καθηγητές του σχολείου διαφορετικών ειδικοτήτων και πενήντα (50) εθελοντές μαθητές.

Ξεκινάμε μια σειρά επαφών δια ζώσης με το σχολείο του Ιβαϊλοβγκραντ, για τον περαιτέρω σχεδιασμό των δράσεων.

Συγκροτούνται στο σχολείο ομάδες: θεατρική, μουσικής και παραδοσιακών χορών.

Οι εμπλεκόμενοι καθηγητές και μαθητές αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία ανεύρεσης έντυπου υλικού σχετικού με την ιστορία, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής, που θα προσφέρουν κατά την επίσκεψη στη Βουλγαρία.